DREVPROV:

46 av kennelns egna/förda hundar har tagit pris vid 139 drevprov, varav 91 gånger 1:a pris (tom 9/1 2020).

38 egna hundar har blivit champions varav 22 drevprovschampions (Sammanlagt har kenneln fött upp 66 hundar med olika typ av championat).

GRYTPROV:

SE UdkvCH SE JdCH Öllmans Nickolaj erhöll godkänt grytkaraktärsprov.

VILTSPÅR:

27 av kennelns egna hundar har startats på viltspårprov, två egna hundar har blivit champions.

UTSTÄLLNING:

61 av kennelns egna öllmanshundar har startat 527 gånger på officiell utställning (tom. september 2019).

Sammanlagt har cirka 151 av kennelns 240 uppfödda taxar startat på utställning och gått till pris (varav cirka 70 stycken med CK).

80 uppfödargrupper har belönats med Hederspris.

Fyra avelsgrupper har belönats med Hederspris.

På fliken RESULTAT 2, följer en lista på resultat.

 

 Öllmans Öllie BIM och Öllmans Öman BIR, Borlänge år 2008.