DREVPROV:

50 av kennelns egna/förda hundar har tagit pris vid 152 drevprov, varav 100 gånger 1:a pris (till och med januari-2024).

44 egna hundar har blivit champions varav 25 drevprovschampions (Sammanlagt har kenneln fött upp 81 hundar med olika typ av championat).

Sammanlagt har 94 av kennelns uppfödda taxar - som har ålder för start - tagit pris på drevprov. Räknat på 299 hundar, så ger det en pristagarprocent på 31,4%. Detta är en hög siffra inom rasen.

GRYTPROV:

SE UdkvCH SE JdCH Öllmans Nickolaj erhöll godkänt grytkaraktärsprov.

VILTSPÅR:

32 av kennelns egna hundar har startats på viltspårprov, fyra egna hundar har blivit champions.

UTSTÄLLNING:

73 av kennelns egna öllmanshundar har startat 576 gånger på officiell utställning (t o m december 2023).

Sammanlagt har 190 av kennelns 299 uppfödda taxar - som har ålder för det - startat på officiell utställning och gått till pris (varav 85 stycken med CK/certifikatkvalité).

92 uppfödargrupper har belönats med Hederspris.

Fyra avelsgrupper har belönats med Hederspris.

På fliken RESULTAT 2, följer en lista på resultat.

 

 Öllmans Öllie BIM och Öllmans Öman BIR, Borlänge år 2008.