Strävhårig normaltax

mer än 25-årig uppfödning

Bo Paulsson, Ängebäckstorp 717, 660 60 Molkom, Telefon: 070 3000404,

E-post: boipaulsson@gmail.com

Meriterad uppfödning av tax sedan 1990. Kennelns målsättning är avel för sunda hundar med gott lynne, stark drevjakt och en ändamålsenlig exteriör.

Med stamtiken SE J(D)CH Snöbäckens Tixie har jag hittills haft nio tikgenerationer som är champions på drev och/eller utställning.

CH Öllmans Nickman och CH Öllmans Netta är nionde generationen som är meriterade på drevprov. 

Det har hittills fötts 47 kullar i kenneln, fördelat på 20 olika tikar.

Av 218 valpar är 140 meriterade på utställning och 70 på drevprov

Ch Öllmans Polman