Något om avelshistoriken i Öllmans kennel

SE JdCh NO JdCh Snöbäckens Tixie, inköptes som valp 1986. Jag behövde en bra drevtax, men ansåg också att hon var en intressant start för en blivande uppfödning, eftersom hon å ena sidan hade U&JdCh Ryssmarkens Ludde (e. JdCh Niklasgårdens Rappe u. JdCh Filippa) som far (med fyra drevmeriterade syskon) och en betydande tiklinje bakom sig från Hjortskogen. I rakt fallande led: JdCh Hjortskogens Dixie - U&JdCh Hjortskogens Nilla - JdCh Hjortskogens Jessika - JdCh Akka - 1.a-drev Filbyters Hippa - Filbyters Ärry, och efter det fem generationer Rampas-tikar. För den som är historiskt intresserad så var Rampas en kennel som hade sin tyngpunkt lagd på drevtaxavel under 1940-50-60-talen.

 

Tixie, fick fyra kullar. I den första så kusinparades hon med U&JdCh Rödhakens Iver (JdCh Ryssmarkens Ragge) som jag hört i skogen och sett på utställning flera gånger. Här behöll jag en gedigen tik; U&JdCh Öllmans Bonnie.

I den andra kullen med U&JdCh Ubsola Junker så passade jag på att utavla ordentligt och behöll här JdCh Öllmans Carola (På 90-talet var det väsentligt annorlunda syn på inavelsgrad än vad som är idag).

Bonnie och Carola fick sedemera bilda två tikgrenar.

Tixie var också parad med U&JdCh Keepers Herman, där en avkomma avlade vidare i Lisjöbergs kennel. Sista parningen gjordes med; JdCh Akkis Bass, vilket gav en enda valp.

 

Bonnie, var en duktig tik och det föreföll naturligt att ta hela fem kullar på henne. Första gången parades hon med U&JdCh Tvärskogs Hyss, ett barnbarn till U&JdCh Ryssmarkens Fia (en kullsyster till ovan nämnda R Ludde och R. Ragge) och jag behöll här JdCh Öllmans Eloise och 1.a-drev Öllmans Ellvis.

I andra kullen efter U&JdCh Mållbergets Skutt, så behöll jag UdCh Öllmans Isabella och JdCh Öllmans Isko. JdCh Öllmans Igor (hos Lisjöbergs kennel) är den ende här som avlat vidare (12 kullar), och har framför allt i Finland många ättlingar genom JdCh Tampicos Omar och U&JdCh Drevsäkers Kask.

I tredje kullen, efter U&JdCh Stubbkärrs Urban, finns JdCh Öllmans Jessie som fått kända förgreningar i Norden genom Klöyvfallets kennel.

I fjärde kullen med JdCh Gläfsebo´s Emil, så sparade jag bland annat 1.a-drev Öllmans Lycka. Lycka gav upphov till tikgrenen: U&JdCh Öllmans Polly - UdCh Öllmans Xa - UvCh Öllmans Axi - UvCh Öllmans Jaffa och U&JdCh Öllmans Jolly. De två sistnämnda har avlat vidare i Norge respektive norrland.

I Bonnies sista kull; med U&JdCh Kettystams Kirre, så sparade jag U&JdCh Öllmans Nickolaj (som låg mig själv varmt om hjärtat) och 1.a-drev Öllmans Nellie. Nellie lämnade i sin enda kull bland annat Drev-SM-4:an JdCh Öllmans Tuffa.

 

Carola födde efter U&JdCh Stubbkärrs Ingo bland andra; U&JdCh Öllmans Fixa. I andra kullen med JdCh Akkis Bass utföll 2.a-drev Öllmans Heidie (som hade en kull). Den tredje kullen togs efter JdCh Öllmans Isko. Här föddes 1.a-drev Öllmans Mickman och 1.a-drev Öllmans Molly.

 

Fixa var sparsamt avlad och lämnade framför allt UdCh Öllmans Kessy (efter U&JdCh Tallhöjdens Gulliver) och UdCh Öllmans Qvickman (Min första BIS-vinnare).

 

Kessy, som höll hög jaktlig kvalité i skogen men hade ostabila drevtider, startades bara en gång och fick en 2.a-drev.

Hon parades i inom kenneln med drevstarke U&JdCh Öllmans Nickolaj och fick en mycket fin kull. Två av dem kom på drevprov; 1.a-drev Öllmans Rassi och den egna U&JdCh Öllmans Rilla.

I den andra kullen kom med U&JdCh Bäckfurans Snipp; U&JdCh Öllmans Sickan. Sickan fick tyvärr bara en kull (e. JdCh Truls) och här sparades JdCh Öllmans Åsne, vilken i sin tur parades två gånger utan resultat, sedan var hon för gammal.

 

Rilla, blev en viktig avelstik. Som ganska ung blev hon tjuvparad med U&JdCh Öllmans Nickolaj. Jag passade på att spara de båda tikvalparna i kullen en tid, varav den ena; U&JdCh Öllmans Ussie - har fått lite av en särställning som avelstik hos mig.

Rilla parades andra gången med U&JdCh Mariebergs Cato. I denna kullen sparades UdCh Öllmans Vixie (som var bättre än sina drevprovsstarter).

I tredje kullen med U&JdCh Måsebo Robinson D, kom många fina hundar, men de fick driva ganska sparsamt i sina nya hem.

I fjärde och sista kullen, med U&JdCh Hultsbergets Algot, kom det fina framgångar. Jag sparade U&JdCh Öllmans Öman (far till 10 kullar) och U&JdCh Öllmans Öllie.

 

Ussie, tyckte jag var en enastående komplett individ och hon fick därför hela fem kullar.

Först parades hon med SM-1:an 2005; U&JdCh Snöbäckens Arro, en hane som jag upptäckt på sin andra drevprovsstart. I denna kull behöll jag UdCh Öllmans Zilla.

I andra kullen kom bara en valp med U&JCh Hultsbergets Algot.

Tredje kullen med U&JdCh Måsebo Orkan gav upphov till UvCh Öllmans Chap (far till U&JdCh Öllmans Jolly och UvCh Jaffa) och finsk U&JdCh Öllmans Camilla som avlat i Finland (Wihinokan kennel).

I fjärde kullen med U&JdCh Törnevallens Pavarotti finns en tik som avlat i Finland (Ylhäis kennel).

I femte och sista kullen efter U&JdCh Campilios Näver behöll jag JdCh Öllmans Gilla som avlat i kenneln.

 

Öllie, fick tre kullar i kenneln och flyttade sedan till kennel Playadel Bergs kennel på Åland och fick senare finskt avelspris i Guld.

I sin första kull, med U&JdCh Campilios Näver behöll jag den enda tiken; UdCh Öllmans Flicka, som också avlat i kenneln.

Andra kullen med JdCh Radar gav bra jakthundar.

Tredje kullen med U&JdCh Trappbergets Amos Batman har gett bland annat Öllmans Lilo 1.a-drev som blivit en betydelsefull avelstik hos kennel Villa Magnolia´s i Norge.

 

Zilla, fick "tyvärr bara” tre kullar i kenneln. I första kullen kom efter U&JdCh Törnevallens Pavarotti; U&Jd&VCh Öllmans Dennis (far till sex kullar).

Den andra var med U&JdCh Sönnerskogens Figaro och här föll det ut fyra ck-hundar av hög klass, bland annat U&JdCh Öllmans Effie och UdCh Öllmans Eya.

I den tredje kullen efter U&JdCh Åsbackens Robin Hood blev det två valpar; U&JdCh Öllmans Hoodman (också mycket högt spår- och grytmeriterad) såld till Villa Magnolia´s och som avlat i Norge, plus två framgångsrika kullar i Sverige) och UdCh Öllmans Holly.

 

Effie, har gett upphov till fyra kullar. Den första med U&JdCh Öllmans Öman, där jag sparade UvCh Öllmans Ketty.

I andra kullen; efter U&JdCh Vilgs CO Poppe sparade jag U&JdCh Öllmans Nickman och U&JdCh Öllmans Netta. Ett tredje syskon; UdvCh Öllmans Nosa avlar hos kennel Hårsås.

I tredje kullen efter UdCh Öllmans Polman sparades U&JdCh Öllmans Trulls och U&JdCh Öllmans Tixie.

Sista kullen är efter JdCh Snöbäckens King´s Lynn. Här finns flera mycket väljagande hundar.

 

Holly, blev parad med JdCh Måsebo Sulan. Det blev tre hanvalpar, varav en är 1.a-drev Öllmans Ozzy.

 

Flicka, har haft tre kullar. Den första med SM-2.an 2014 U&JdCh Boknäsets Qnall som gav en kull på 10 valpar varav flertalet jagas aktivt, bl.a JdCh Öllmans Mursch.

Bland kullens tre tikvalpar behöll jag; U&JdCh Öllmans Myrra som har fem raka ettor på drevprov.

I andra kullen med U&Jd&VCh Öllmans Dennis har jag behållit U&JdCh Öllmans Rosie och U&JdCh Öllmans Rolle .

 

Gilla, parades första gången med U&JdCh Trappbergets Amos Batman (efter U&JdCh Snöbäckens Arro). I denna kull har jag sparat UdCh Öllmans Polman som i sin tur lämnat U&JdCh Öllmans Trulls och U&JdCh Öllmans Tixie.

I sin andra kull med U&JdCh Rödhakens Ikke finns den lovande, Ck-meriterade; Öllmans Qaisa.

 

Myrra, har haft tre kullar. I den första efter UdCh Öllmans Nickman, finns Öllmans Ulvis kvar på kenneln. Han har två Ck.n i jaktklass.

I andra kullen (efter Ch Öllmans Nickman) finns 1.a-drev Öllmans Yesman samt Öllmans Yrra (som jagar på Gotland).

I sin tredje kull efter U&JdCh Raskadrevets Barr har jag sparat Öllmans Ånga, född 2019.

 

Netta, har haft tre kullar. Den första med JdCh Harefjordens Ingo har lämnat väljagande avkommor. Två sålda har i tidig ålder blivit JdCh respektive U&JdCh och även provvinnare plus deltagit på Drev-SM.

Den tik jag sparat är; U&JdCh Öllmans Valetta. Hon jagar ordentligt, en riktig drevmaskin, och har BIM, utställning.

Nettas andra kull  föddes år 2018, med U&JdCh Trappbackens Algot. En tik har stannat i kenneln; UvCh Öllmans Zally Hon har fem raka Ck och BIM på utställning. Hon jagar korrekt med utmärkt skall men ännu inte stabila drevtider.

Kullens ende hane, JdCh Öllmans Zack, har i tidig ålder tre fina 1.a-drev med 53 poäng som bäst.

2019 föddes Nettas tredje kull efter U&JdCh Hårsås Fajter. Detta var en linjeavel på UdCh Öllmans Zilla. Två avkommor har tidiga drevettor. UvCH Öllmans Älsa har stannat i kenneln.

Netta har den unika förmågan att nedärva både utmärkt exteriör och stark drevjakt. Hon har tidigt fått många barnbarn med förgreningar i både Norge och Finland.

SvTK Bruksavelspris GULD

 

Tixie har fått sin första kull efter U&JdCh Villa Magnolia´s Dexter. En jaktstark hane med åtta raka förstapriser på drevprov i fyra länder. Han är undan UvCh Öllmans Jaffa som är ett så kallat led i "Axi-linjen" som jag tidigare nämnt i samband med Bonnie. Kvar i kenneln undan Tixie är UdCh Öllmans Assi (död efter en älgspark). Assis kullbröder är drevstarka. Högt meriterade är, U&JdCh Öllmans Amiral och U&JdCh Öllmans Arro!

Andra kullen har hon med U&JdCh Drevsäkers Micki. Kvar i kenneln är Öllmans Cherie.

Tredje kullen efter SE & NO UCH Villa Magnolia´s Kygo; där jag sparat Ö. Frickman och Ö. Fina. Fjärde kullen är efter U&JdCh Cordonis Flisas Tjippen. Kvar i kenneln är Ö. Gissa.

SvTK Bruksavelspris BRONS

 

Valetta, fick sin första kull efter 1.a-drev Brunnbyåsens Lennon. I denna kull har jag sparat U&JdCh Öllmans Önnie som har "äran" att bli den 10.e generation med öllmansprefixet. Önnie är en riktig drevmaskin och tog mycket enkelt tre raka 1.or på drev under sin första jaktsäsong. Hon har även BIR på utställning.

Andra kullen har hon med U&JdCh Härmes Generalen. I denna kull har jag sparat UdCh Öllmans Bicell.

Tredje kullen är efter JdCH Lisjöberg´s Igor (en hane som också användes på halvsyster Zally, nedan). Kvar i kenneln är 1.a-drev Öllmans Elly.

SvTK Bruksavelspris SILVER.

 

Zally, har fått sin första kull efter den mycket välbyggde JdCH Lisjöberg´s Igor, som har 52 poäng och Drev-cert. Igor är reserv till DREV-SM på Gotland 2022. Han är lite speciell eftersom han har Ch Öllmans Mursch som far, Ch Öllmans Dennis som morfar (och denne Dennis har visat sig vara en stor nedärvare trots bara 34 valpar. Han ligger som far och morfar till flera svenska avelsdjur). Längre bakåt på Igors tiksida ligger vidare Ch Öllmans Igor (deltagare DREV-SM år 1998) och Ch Öllmans Donny. Nära i Igors härstamning ligger också SM-2:an år 2014 och SM-1:an år 2005. Kvar i kenneln är Öllmans Doris.

Redan första jakthösten har Öllmans Dante och Öllmans Dino startats och blivit PROVVINNARE respektive PROV-2:a. Öllmans Dina har en 1a-drev med långa drev på både rå och dov.

 

Önnie, har fått sin första kull efter U&JdCh Öllmans Rolle. Kvar i kenneln stannar Öllmans Hedda, vilken är tolfte generation från min första avelstik JdCh Snöbäckens Tixie.