SVENSKA TAXKLUBBEN

Förtjänsttecken i SILVER, år 2005

Förtjänsttecken i GULD, år 2009

Bruksuppfödarpris: BRONS, SILVER, GULD och GULD HÖGRE VALÖR (år 2000, grundat på poäng genom enbart drev- och utställningsmeriter)

Utmärkelsetecken i GULD, för framgångsrik uppfödning av strävhårig tax (år 2000)

Bruksavelspris:

Ch Snöbäckens Tixie, BRONS, SILVER, GULD

Ch Öllmans Bonnie, BRONS, SILVER, GULD (Deika-Pokalen och Vltk-Pokalen år 1995)

Ch Öllmans Carola, BRONS, SILVER

Ch Öllmans Fixa, BRONS

Ch Öllmans Kessy, BRONS

      Öllmans Lycka, BRONS

Ch Öllmans Polly, BRONS

Ch Öllmans Rilla, BRONS; SILVER; GULD

Ch Öllmans Ussie, BRONS; SILVER; GULD

Ch Öllmans Zilla, BRONS, SILVER

Ch Öllmans Öllie, BRONS

Ch Öllmans Öman, BRONS

Ch Öllmans Dennis, BRONS, SILVER

Ch Öllmans Effie, BRONS, SILVER, GULD

Ch Öllmans Flicka, BRONS, SILVER, GULD

Ch Öllmans Netta, BRONS, SILVER, GULD

Ch Öllmans Nickman, BRONS

Ch Öllmans Myrra, BRONS

Ch Öllmans Tixie, BRONS

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Bruksuppfödarpris: 11 stycken diplom för åren: 

1995, 1997, 2001, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2020, 2020, 2022.

Bruksavelspris:

Ch Snöbäckens Tixie, år 1995

Ch Öllmans Bonnie, år 1996

Ch Öllmans Rilla, år 2007

Ch Öllmans Ussie, år 2014

Ch Öllmans Zilla, år 2016

Ch Öllmans Effie, år 2020

Ch Öllmans Flicka, år 2020

Ch Öllmans Dennis, år 2022

Ch Öllmans Netta, år 2022